Muru õhutamine

Turf õhutab muru aeraatoriga, kogub kokku ja utiliseerib jäägid. Muru õhutamine on oluline töö muruhoolduses, mille tulemusena paraneb võimalus murul kasvada tihedamaks ja tugevamaks. Muru on hea õhutada pärast niitmist, et aeraator pääseks pinnasele hästi ligi. On tihti üllatav, millises koguses on võimalik kõdumaterjali või sammalt murukamara vahelt kokku koguda. Muru õhutamine ei pruugi tulemust anda kui esineb muid hädasid murul – näit. pinnas toitainetevaene. Muru õhutamise järel on hea hetk muruala ülekülviks, liivatamiseks või kerge kihi pinnase lisamiseks. Muru õhutamist on parem teha niiskemal perioodil – pärast õhutamist kuivab pealispinnas kiiremini – materjali, mis enne niiskust pinnases hoidis, on tunduvalt vähem.

mobile-logo