Muru õhutamine

Muru õhutamine on oluline töö muruhoolduses, mille tulemusena paraneb võimalus murul kasvada tihedamaks ja tugevamaks. On tihti üllatav, millises koguses on võimalik kõdumaterjali või sammalt murukamara vahelt kokku koguda. Muru õhutamine ei pruugi tulemust anda kui esineb muid hädasid murul – näit. pinnas toitainetevaene.

Muru õhutamise järel on hea hetk muruala ülekülviks, liivatamiseks või kerge kihi pinnase lisamiseks. Muru on hea õhutada pärast niitmist, et aeraator pääseks pinnasele hästi ligi. Muru õhutamist on parem teha niiskemal perioodil – pärast õhutamist kuivab pealispinnas kiiremini – materjali, mis enne niiskust pinnases hoidis, on vähem.

Muru õhutamise baashind 1000m² suurusel murualal on 78.- / sisaldab makse. Hind sisaldab ühekordset murukamara töötlemist aeraatoriga, muruala puhastust jääkidest ning jääkide utiliseerimist.

Kui murus domineerib sammal ja soov täielikult samblast lahti saada, siis ainult õhutamisest kahjuks ei piisa. Täielikuks sambla eemaldamiseks tuleb pinnast enne õhutamist töödelda, aereerida tavaliselt mitu korda, tühjad kohad täita, teha külvi ning väetada. Hinnapakkumise tegemiseks tuleb muruala enne üle vaadata.