Heina trimmerdamine

Suvel vajavad hooldamist ka tühjad krundid ja alad kus me muidu muru niitmist ei pea oluliseks kuna seal keegi ei ela. Tegelikult aga tuleb ka selline ala hoida suvel kontrolli all, et vältida risustamist ja kutsumata külalisi sinna omale elukohta valima. Hooldamata aladele tekib kiiresti prügi ja sellega seoses ka närilised ning muud loomad. Linnasisestel kinnistutel on kohustus niita üle 15cm rohi. Selle tegemata jätmisel on oht saada ka trahvi. Niitmata jäetud hein vajub pikali ja selle lõikamine on kordi raskem ja aeganõudvam töö, mis omakorda tähendab ka lisatasusid.
Soovitame hooaja jooksul vähemalt kahel korral teha hoolduslõikust, et vältida olukorra kontrolli alt väljumist.

        Turf pakub:
Raskesti ligipääsetavate alade trimmerdamine (kraavid, nõlvad, jne.)
Heina trimmerdamine
Võsalõikus
Kivisillutise trimmerdamine